Pro odborníky

Za účelem všeobecného zvyšování kvality služeb pro rodiny a děti nabízí CRSP vzdělávání pro odborné pracovníky, kteří pracují s rodinami či v oblasti náhradní rodinné péče. Kurzy se zaměřují na práci s rodinou a dítětem, dětmi v pěstounské péči, případně na práci s biologickou rodinou dítěte. 

Můžete si vybrat z nabídky kurzů akreditovaných MPSV nebo dalších tematických seminářů.