Ve středu 1. 3. 2017 byl spuštěn nový e-learningový kurz pro pěstouny Vývojové fáze dítěte
Za jeho absolvování uznáváme 8 hodin vzdělávání. 

Kurz je zaměřený na nejdůležitejší poznatky z vývojové psychologie dítěte, především na téma vývojových potřeb, fází a na téma vlivu traumatu na vývoj dítěte.