Děti z pěstounských rodin měli obohacené Vánoce díky podpoře mnoha lidí s dobrým srdcem!

Velké poděkování patří paní Veronice IJsselstijn, která společně s několika dalšími maminkami zajistila vánoční dárky na přání pro vybrané děti našich klientů. 

Stejně tak děkujeme Okrašlovacímu spolku Komín (http://www.okraslovacikomin.cz/) a především paní Daně Zouharové, která nám zprostředkovala hromadu dárků pro děti našich klientů z projektu Krabice od bot organizovaného Diakonií Českobratrské církve evangelické (http://www.krabiceodbot.cz/). 

Velice si vážíme této podpory a jménem klientů všem děkujeme.