Pěstounům i ostatním členům náhradních rodin nabízíme možnost zapůjčit si odbornou literaturu týkající se problematiky náhradní rodinné péče, výchovy dětí, psychologie, pedagogiky apod. Vybrat si můžete v menu v levém sloupci. Pro lepší orientaci je literatura rozdělena do několika oblastí. 

Pro pěstouny, kteří s námi mají uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče, lze samostudium odborné literatury započítat do povinného vzdělávání pěstounů. Rozsah započítaných hodin se pohybuje v rozmezí od 2 do 8 hodin za jednu knihu v závislosti na její náročnosti a délce. 

Knihovnu se snažíme postupně rozšiřovat. Jelikož chceme, aby obsah knihovny odpovídal potřebám pěstounů, rádi přivítáme Vaše návhry na konkrétní tituly, které byste si u nás rádi zapůjčili. 

 

Podmínky zapůjčení literatury

Knihovna je určena pro naše klienty, pro které je půjčování knih zdarma.

Knihy jsou k dispozici v kanceláři klíčových pracovníků. Klienti si půjčují knihy přes svou klíčovou pracovnici a vždy si s ní individuálně domlouvají výpůjční dobu.