Provázení pěstouna na přechodnou dobu (dále jen PPD) vychází z Dohody, kterou pěstoun uzavřel s Centrem pro rodinu a sociální péči (CRSP).

Klíčový pracovník nabízí podporu a účast při všech důležitých momentech v životě pěstouna na přechodnou dobu a přijímaného dítěte. Patří sem:

  • odvoz dítěte z porodnice do domácnosti PPD – disponujeme vlastním firemním automobilem, 
  • doprovod na soudní řízení, 
  • asistované kontakty s biologickou rodinou, 
  • zajištění prvního kontaktu PPD a budoucích pečovatelů o dítě (adoptivní rodiče nebo dlouhodobí pěstouni), 
  • pravidelné setkávání dle aktuální potřeby rodiny, minimálně však 1 × za 2 měsíce, 
  • asistované předávání dítěte, 
  • pomoc při zajištění odborné pomoci (psychologické, výchovné, zdravotní).