Vzdělávání pěstounů na přechodnou dobu vychází z povinnosti pěstounů zvyšovat své odborné dovednosti v rozsahu 24 hodin ročně.

Pěstounům na přechodnou dobu nabízíme tyto formy podpory a vzdělávání: