Beseda Život s adoptovaným dítětem

Základní informace

Beseda na téma „Život s adoptovaným dítětem“ je určená pro současné i budoucí osvojitele.

Nabízí prostor pro sdílení zkušeností a probírání otázek spojených s osvojením pod vedením odborníka.

Termín: 29.11.2017, 16:30 –18:30 hod
Lektor: PhDr. Martina Kosová

Souběžně s besedou bude zajištěn volnočasový program pro děti.

V případě zájmu vyplňte přihlášku.

O lektorce: Vystudovala psychologii na FSS Masarykovy univerzity. V roce 2000 absolvovala atestaci z klinické psychologie a funkční specializaci ze systematické psychologie. Dále absolvovala lektorský kurz SILOE (logoterapie), trénink sebezkušenosti pro Institut existenciálnej psychologie a noo-logoterapie při Trnavské univerzitě, trénink v systemické a rodinné terapii a další. Rovněž je autorkou řady publikací, např. Logoterapie. Existenciální analýza jako hledání cest., Nemocný je naším učitelem, Odvaha k životu, Konfrontace aj. a rovněž je zkušeným supervizorem. Od roku 1989 působí v různých pedagogicko-psychologických, manželských a rodinných poradnách a od roku 2016 pracuje v Centru Kociánka, které se zaměřuje na podporu dětem a mládeži s tělesným a druhotným mentálním postižením.

logo MPSVlogo Brno