Základní informace

Je individuální podpora určená pro osvojitelské rodiny v jakékoliv fázi života, ať už při rozhodování o adopci, při přebírání dítěte do osvojení, při adaptaci dítěte v nové rodině, nebo během školní docházky či v období hledání identity dítěte.

Dále také: 
• pomoc při rozhodování o adopci, pomoc s celým procesem žádosti
• podpora během čekání na přijetí dítěte
•pomoc a příprava při přebírání dítěte
•konzultování chování dítěte při adaptaci v nové rodině
• poradenství jak komunikovat s dítětem o jeho minulosti / jak mu sdělit, že je adoptované
• výchovné potíže osvojených dětí (např. ADHD), jak se s těmito potížemi poprat  porozumění příčinám a projevům chování
•pomoc se zpracovnání historie dítěte

Doprovázení se uskutečňuje přímo v domácím prostředí rodiny či v prostorách CRSP a zahrnuje pravidelné osobní návštěvy sociálního pracovníka, který je rádcem a pomocníkem v těžkostech tak, aby nebyly opomenuty potřeby žádného člena rodiny (přijaté děti, biologické děti, rodiče).

V rámci doprovázení je možné si zapůjčit odbornou literaturu z oblasti náhradní rodinné péče.   

Služba je bezplatná.

V případě zájmu kontaktujte koordinátora. 

logo MPSVlogo Brno