Základní informace

Jednorázové odborné sociální poradenství mohou využít páry či jednotlivci, kteří hledají: 

  • pomoc při rozhodování o adopci
  • informace a pomoc ohledně žádosti o osvojení
  • pomoc s přípravou a při přebírání dítěte
  • konzultaci chování dítěte při adaptaci v nové rodině
  • poradenství jak komunikovat s dítětem o jeho minulosti / jak mu sdělit, že je adoptované
  • řešit výchovné potíže osvojených dětí (např. ADHD), jak se s těmito potížemi poprat  porozumění příčinám a projevům chování
  • pomoc se zpracovnáním historie dítěte

Konzultace jsou možné po telefonu, emailem, prostřednictvím sociálních sítí, nebo i osobně v prostorách CRSP.

Poradenství je bezplatné.

logo MPSVlogo Brno