Vzdělávací semináře pro osvojitele

Základní informace

Současným i budoucím osvojitelům nabízíme semináře, které mají prohloubit kompetence adoptivních rodičů. Každý seminář je zaměřený na téma týkající se specifik osvojených dětí.

Souběžně se semináři bude zajištěn volnočasový program pro děti.

Na semináře je nutné se přihlásit a jsou bezplatné.

Období čekání na dítě a jeho přebírání

Termín: středa 6.9.2017, 16:30 –19:00 hod, Brno, Josefská 1, Malý sál. 

Zazní zkušenosti pěstounky na přechodnou dobu.

•předávání dítěte z PPPD do osvojení
•na co si dát pozor
•co všechny strany v tomto období potřebují

Lektor: Luďka Kamenská

Lektorka do roku 2000 pracovala jako výtvarník a poradce ve věcech odívání. Od roku 2000  pracovala jako sociální asistent v občanské poradně, pak ve školce. V současné době je pěstounem na přechodnou dobu, pečuje o sedmé miminko a je nesmírně šťastná a vděčná, že tato možnost existuje.

V roce 1991 adoptovali s manželem dceru, pak přijali druhou, aby ta první nebyla sama, v roce 2007 přijali šestiletého chlapce do pěstounské péče.

Osvojené dítě s ADHD

Termín: Sobota 14. 10. 2017, 9.00 - 14:00 hod, Brno, Josefská 1, Malý sál.

Kurz pro osvojitele dětí s ADHD zaměřený na získání nových informací a náhledů na projevy a chování těchto dětí. Ty povedou k většímu porozumění dané problematice a tím efektivnější péči o ně. Kurz je postaven na účelném propojování teorie s praktickými zkušenostmi.

Lektor: Mgr. Markéta Dobiášová

Vystudovala obor Sociální práce na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2010 se aktivně věnuje tematice hyperaktivity a neklidu (ADHD) prostřednictvím skupinové a individuální práce s dětmi a jejich rodiči, na toto téma napsala obě diplomové práce. Působila jako asistentka dítěte s ADHD na prvním stupni ZŠ. V Centru pro rodinu a sociální péči byla několik let vedoucí Tréninku sociálních a emočních dovedností, nyní vede program SKEENER pro hyperaktivní a neklidné děti (mladší skupina 8 až 10 let) a Poradnu v klidu o neklidu pro rodiče dětí s ADHD a odborníky, kteří s dětmi s ADHD pracují (např. ve škole, kroužcích). Byla koordinátorem a metodikem/lektorem v projektu "Mám ADHD a vím, co smím", v rámci kterého se realizovali případové konference zaměřené na problémy dětí s ADHD a terénní práce v rodině. Dále je lektorkou odborných vzdělávacích kurzů o problematice ADHD pro odborníky a rodiče. V Centru pro rodinu a sociální péči rovněž funguje jako pracovnice v dětském klubu Hyperáček a napříměstských táborech pro hyperaktivní a neklidné děti ve věku 9-11 let, je autorkou několika specializovaných motivačních plánů pro tyto děti a inovátorkou v oblasti metodických systémů skupinové práce s hyperaktivními a neklidnými dětmi.

Identita osvojeného dítěte • Adolescence a s ní spojené výchovné obtíže

Termín:Sobota 11. 11. 2017, 9:00 - 14:00 hod, Brno, Josefská 1, Malý sál.

Lektor: Mgr. Ondřej Bouša

Vystudoval psychologii na FSS Masarykovy univerzity. Působil jako psycholog v pedagogicko‑psychologické poradně Ústeckého kraje, od roku 2010 pracuje jako psycholog na Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí. Od roku 2009 působí též jako odborný pracovník v Institutu pro výzkum dětí, mládeže a rodiny při FSS MU, kde se zaměřuje zejména na výzkum otázek sebepojetí a identity u dospívajících. Absolvoval výcvik mediace (100 hodin), kurz Vedení problémových tříd a problémových žáků (260 hodin), kurz Certifikovaný lektor odborné přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči programu PRIDE a další. Spolupodílí se na vedeních odborných příprav budoucích osvojitelů a pěstounů a dalším vzdělávání náhradních rodičů, vede kurzy a semináře pro veřejnost a v rámci výuky psychologie na FSS MU. 

 

logo MPSVlogo Brno