Klientům, kteří mají s námi uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče, poskytujeme následující služby: