Klientům, kteří mají s námi uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče, poskytujeme následující služby: 

Doprovázení při výkonu náhradní rodinné péče

Doprovázení představuje pravidelné osobní konzultace klíčového pracovníka s rodinou, které zahrnují:
  • sdílení každodenních i krizových situací v rodině a pomoc při jejich řešení

  • posilování fungujících modelů

  • podporu a posilování kompetencí pěstouna ve výchově a v komunikaci

  • mapování potřeb dítěte a vytváření plánu průběhu pěstounské péče
  • mapování aktuálních vzdělávacích potřeb pěstouna a vytváření vzdělávacího plánu

  • podpora budování identity dítěte a hledání pozitivních zdrojů v jeho biologické rodině

  • pomoc při jednání s úřady, školou aj.

Doprovázení většinou probíhá v přirozeném prostředí rodiny, v případě potřeby jsou k dispozici prostory Centra pro rodinu a sociální péči v Brně.

Četnost setkání se nastavuje dle aktuální potřeby rodiny, minimálně však 1 × za 2 měsíce.

Vzdělávání a vytváření prostoru pro setkávání

Hlavním cílem této služby je podpora pěstounů v jejich dovednostech a schopnostech. Pestrou nabídkou vzdělávacích příležitostí podporujeme pěstouny v plnění 24 hodin povinného vzdělávání ročně. Více o vzdělávání a setkávání naleznete zde

Zprostředkování odborné pomoci

Spolupracujeme s řadou odborníků v oblastech psychologie a psychoterapie, speciální a sociální pedagogiky, výchovného a rodinného poradenství.

Pomoc s vyhledáním odborné pomoci se může týkat také pomoci zdravotní, právní apod.

Pomoc při zajištění péče o svěřené dítě (respitní péče)

Pomáháme se zajištěním krátkodobého hlídání i celodenní péče o dítě svěřené do pěstounské péče.

V rámci našich služeb pořádáme příměstské tábory a jednodenní výlety pro děti z pěstounských rodin. V době vzdělávání pěstounů zajišťujeme hlídání a program pro děti v respitní skupině Bavlnka. 

Kromě našich akcí podporujeme účast dítěte na školách v přírodě a vícedenních školních akcích, příměstských táborech a letních pobytových táborech pořádaných jinými organizacemi. Finančně přispíváme prioritně na akce konané v době školního volna a prázdnin. 

Pomoc se zajištěním doučování

Pomáháme s vyhledáním a zajištěním doučování pro děti v pěstounské péči. V závislosti na aktuálních možnostech klíčového pracovníka rodiny zajišťujeme nárazové doučování dětí v rozsahu látky ZŠ, po domluvě i SŠ.

Asistovaný kontakt dítěte s biologickou rodinou

Poskytujeme podporu při kontaktu dítěte v pěstounské péči s jeho biologickou rodinou. Více informací o asistovaných kontaktech zde.

Asistované předávání dítěte

 

Tato služba se týká především pěstounů na přechodnou dobu