Za asistovaný kontakt považujeme takovou formu kontaktu s biologickou rodinou, při které pomáhá klíčový pracovník dítěti v kontaktu s příbuznými a blízkými osobami, které dítě nemají v péči.

Asistovaný kontakt probíhá v bezpečném prostoru za přítomnosti pěstouna, klíčového pracovníka a třetí strany (nejčastěji člen biologické rodiny - rodič, prarodič, sourozenec).

Míru a formu kontaktu domlouvá náhradní rodina společně s dítětem, klíčovým pracovníkem a pracovníkem OSPOD. Klíčový pracovník vždy o kontaktu informuje pracovníka OSPOD a proces kontaktu s ním konzultuje.

V rámci poskytované služby se za přítomnosti klíčového pracovníka vytváří písemná dohoda o kontaktu mezi náhradním a biologickým rodičem. Tato dohoda stanovuje pravidla kontaktu a odpovědnost jednotlivých stran. 

Jedná se o službu, kterou poskytujeme pouze pěstounům s uzavřenou Dohodou o výkonu pěstounské péče s Centrem pro rodinu a sociální péči.

V případě potřeby a zájmu o asistovaný kontakt se klienti obracejí vždy na svého klíčového pracovníka.