Hlavním cílem této služby je podpora pěstounů v jejich dovednostech a schopnostech.

Pestrou nabídkou vzdělávacích příležitostí podporujeme pěstouny ve plnění 24 hodin povinného vzdělávání ročně.

  • Formy vzdělávání bez návaznosti na uzavření Dohody s CRSP

Pěstounským rodinám nabízíme vzdělávání formou vzdělávacích seminářů, víkendových vzdělávacích pobytů, e-learningových kurzů a četby odborné literatury, kterou je možné zapůjčit z naší knihovny.

Tyto aktivity nejsou vázány na uzavření Dohody s CRSP, tj. tyto formy vzdělávání poskytujeme za úplatu i pěstounům, kteří nejsou našimi klienty.

  • Formy vzdělávání vázané na uzavření Dohody s CRSP

Výhradně našim klientům nabízíme také možnost plnit si vzdělávání účastí na klubových setkáních a v odůvodněných případech také formou individuálního vzdělávání.

Povinné vzdělávání si mohou naši klienti plnit také účastí na vzdělávacích kurzech pořádaných CRSP nebo v jiných organizacích.

Přehled nabídky vzdělávání na rok 2020 je k dispozici zde.