Základní informace

Klubová setkání nabízí prostor pro setkávání, sdílení a vzdělávání v uzavřené skupině pod vedením odborníka a klíčového pracovníka. Na setkáních se věnujeme tématům souvisejícím s výkonem pěstounské péče. Část setkání je věnovaná tématu, na kterém se skupina společně domluví či které je předem stanoveno. Jednotlivá témata jsou volena podle potřeb účastníků. 

Na klubovém setkání pro příbuzenské pěstouny je prostor pro:

  • sdílení vlastních zkušeností a naslouchání zkušenostem jiných,
  • podporu ve svízelných situacích, 
  • pozitivní zpětnou vazbu od ostatních, 
  • načerpání nových důležitých informací, 
  • posílení kompetencí pěstounů pro svou každodenní práci, 
  • posílení dovedností, jak s jednotlivými tématy v pěstounské rodině zacházet. 

Klubová setkání vede: Mgr. Hana Oravcová (psychoterapeut)

Tato služba je vázána na uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče s CRSP, je tedy určena výhradně pro klienty s uzavřenou dohodou s Centrem pro rodinu a sociální péči. Pro klienty je účast na setkáních bezplatná. 

Účast na klubových setkáních se započítává do povinného vzdělávání pro pěstouny. 

Souběžně s klubovým setkáním probíhá program pro děti Bavlnka. Pro rodiny, které nemají s CRSP uzavřenou dohodu, je program pro děti zpoplatněn částkou 50 Kč za jedno dítě.